Търгове за наем на плажове

Обява за провеждане на втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кранево – Международен детски лагер“

13 май 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Кранево – Международен детски лагер“, находящ се в община Балчик, област Д

Обява за провеждане на втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Шкорпиловци - юг“

13 май 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Шкорпиловци - юг”, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, подробн

Обява за провеждане на втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Камчия – Север 3“

13 май 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:„Камчия – Север 3“, находящ се в община Аврен, област Варна, подробно описан

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Офицерски“

12 май 2016

Втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Офицерски", находящ се в община Варна, област Варна.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 25.05.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София.

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Офицерски - изток“

12 май 2016

Втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Офицерски - изток", находящ се в община Варна, област Варна.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 25.05.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София.

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Офицерски - запад“

12 май 2016

Втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Офицерски - запад", находящ се в община Варна, област Варна.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 26.05.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София.

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Аспарухово“

12 май 2016

Втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Аспарухово", находящ се в община Варна, област Варна.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 25.05.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София.

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Къмпинг Китенг“

12 май 2016

Втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Къмпинг Китен", находящ се в община Приморско, област Бургас.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 25.05.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София.

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Китен-юг“

Втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Китен-юг", находящ се в община Приморско, област Бургас.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 25.05.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София, ул. “Съборна” № 1, стая № 62, етаж 6.

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Каварна – част 2“

09 май 2016

Министерството на туризма/МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Каварна – част 2“, находящ

Съобщение до заинтересованите лица за отдаването под наем на морски плаж „Русалка – Голям плаж“

04 май 2016

До заинтересованите лица: Бихме искали да Ви уведомим, че със заповед № Т-РД-16-93/03.05.2016 г. на министъра на туризма е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № Т-РД-16-79/28.04.2016 г.

Съобщение до заинтересованите лица за отдаването под наем на морски плаж „Русалка – Каяк“

04 май 2016

До заинтересованите лица: Бихме искали да Ви уведомим, че със заповед № Т-РД-16-91/03.05.2016 г. на министъра на туризма е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № Т-РД-16-77/28.04.2016 г.

Страници

Subscribe to Търгове за наем на плажове