Търгове за наем на плажове

Съобщение до заинтересованите лица за отдаването под наем на морски плаж „Русалка – Каяк“

04 май 2016

До заинтересованите лица: Бихме искали да Ви уведомим, че със заповед № Т-РД-16-91/03.05.2016 г. на министъра на туризма е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № Т-РД-16-77/28.04.2016 г.

Съобщение до заинтересованите лица за отдаването под наем на морски плаж „Русалка – Малък плаж“

04 май 2016

До заинтересованите лица: Бихме искали да Ви уведомим, че със заповед № Т-РД-16-89/03.05.2016 г. на министъра на туризма е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № Т-РД-16-74/28.04.2016 г.

Съобщение до заинтересованите лица за отдаването под наем на морски плаж „Русалка – Хелинга“

04 май 2016

До заинтересованите лица: Бихме искали да Ви уведомим, че със заповед №Т-РД-16-90/03.05.2016 г. на министъра на туризма е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № Т-РД-16-76/28.04.2016 г.

Съобщение до заинтересованите лица за отдаването под наем на морски плаж „Русалка - Централен“

04 май 2016

До заинтересованите лица: Бихме искали да Ви уведомим, че със заповед № Т-РД-16-92/03.05.2016 г. на министъра на туризма е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № Т-РД-16-78/28.04.2016 г.

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Поморие - Юг“

29 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Поморие - Юг", находящ се в община Поморие, област Бургас, подробно описан в Акт

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Минерален басейн - Юг“

29 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Минерален басейн - Юг“, находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Обзор - Централен"

29 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Обзор – централен", находящ се в община Несебър, област Бургас, подробно описан

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Каваците - Юг"

29 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Каваците-юг", находящ се в община Созопол, област Бургас, подробно описан в Акт

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Резово“

28 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Резово“, находящ се в община Царево, област Бургас, подробно описан в Акт за изк

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Русалка – Централен“

28 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Русалка – Централен“, находящ се в община Каварна, област Варна, подробно описан

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Русалка – Хелинга“

28 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Русалка – Хелинга“, находящ се в община Каварна, област Варна, подробно описан в

Страници

Subscribe to Търгове за наем на плажове