Търгове за наем на плажове

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Минерален басейн - север"

22 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Минерален басейн - север", находящ се в община Варна, област Варна, подробно опи

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Офицерски"

22 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Офицерски", находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за из

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Божурец – Топола 2"

22 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Божурец – Топола 2", находящ се в община Каварна, област Добрич, подробно описан

Страници

Subscribe to Търгове за наем на плажове