Търгове за наем на плажове

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум – Север" - част 1

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ част от морски плаж „Кабакум – Север" - част 1, а именно: морски плаж „Кабакум – Север 2“, находящ се в

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Бяла-юг"

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Бяла-юг", находящ се в община Бяла, област Варна, подробно описан в Акт за изклю

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Аспарухово"

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Аспарухово", находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за и

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Шкорпиловци - юг”

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ част от морски плаж, а именно: „Шкорпиловци - юг”, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, подро

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Шкорпиловци север”

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ част от морски плаж, а именно: „Шкорпиловци север”, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, подр

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Къмпинг Китен"

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Къмпинг Китен", находящ се в община Приморско, област Бургас, подробно описан в

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Китен-юг"

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Китен-юг", находящ се в община Приморско, област Бургас, подробно описан в Акт з

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Черноморец"

22 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Черноморец", находящ се в община Созопол, област Бургас, подробно описан в Акт з

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Балчик - Двореца"

22 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Балчик - Двореца", находящ се в община Балчик, област Добрич, подробно описан в

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Офицерски - запад"

22 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Офицерски - запад", находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в А

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Офицерски - изток"

22 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Офицерски - изток", находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в А

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Минерален басейн - север"

22 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Минерален басейн - север", находящ се в община Варна, област Варна, подробно опи

Страници

Subscribe to Търгове за наем на плажове