Заповед на министъра на туризма за поправка на Заповед № Т-РД-16-126/13.04.2020 г. за определяне на спечелил участник в търг за отдаване под наем на морски плаж "Варвара", община Царево, област Бургас