Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Божурец-Топола 1", находящ се в община Каварна, област Добрич