Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Червенка", находящ се в община Созопол, област Бургас