Профил на купувача

Съобщение

02 ноември 2015

Във връзка с провеждането на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  „Организиране и провеждане на тематичен информационен, експедиентски тур и кръгла маса“ с две обособени позиции: Позиция 1 „Организиране и провеждане на тематичен инф

Subscribe to Профил на купувача