"Слънчев бряг" АД - Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка на имущества