Покана за предоставяне на финансова услуга на „Слънчев Бряг“ АД

02 юни 2015

Покана за предоставяне на финансова услуга на „Слънчев Бряг“ АД в изпълнение на разпоредбите на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon