Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – застраховка на имущества на "Слънчев Бряг" АД

Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции.