Повторна покана за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги - застраховка на имущества на "Слънчев Бряг" АД