Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляващ употребяван лек автомобил, марка “Peugeot”, модел „607“

09 септември 2016
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon