Съобщение

02 ноември 2015

Във връзка с провеждането на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  „Организиране и провеждане на тематичен информационен, експедиентски тур и кръгла маса“ с две обособени позиции: Позиция 1 „Организиране и провеждане на тематичен информационен тур и кръгла маса за представители на руски медии, туроператори и представители на руските региони и кръгла маса“ Позиция 2 „Организиране и провеждане на експедиентски тур от Румъния“, Ви уведомяваме, че комисията от длъжностни лица ще се събере на публично заседание на 10.11.2015 г., в 14:00 в Заседателна зала на Министерството на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon