Окончателни оценки от проведен през м. ноември, 2023 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"