Единна система за туристическа информация

При възникнали въпроси можете да се свържете с нас на имейл: esti.mn@tourism.government.bg, както и на следните телефони - 0887 706 653, 0887 704 622, 02 989 0802 , 02 9046 876 и 02 9046 834.

30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране в ЕСТИ

Уважаеми дами и господа,

От 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.           

Напомняме Ви, че 30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране на профил в ЕСТИ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО).

Subscribe to Единна система за туристическа информация