Заповед за определяне на съдържанието на данните в регистъра на настанените туристи, воден от лицата, извършващи хотелиерство на територията на Република България