Заповед за определяне на труднодостъпните и ограничени райони на територията на Република България, за които липсва комуникационна свързаност