Достъп до интернет страница на Единната система за туристическа информация - реална среда

22.03.2019

Единната система за туристическа информация https://esti.tourism.government.bg

Системата е достъпна за всички общини и места за настаняване в цялата страна.

Искане за повече информация и въпроси може да изпращате на имейл: esti.mn@tourism.government.bg, както и на следните телефони - 0887 706 653, 0887 704 622, 02 989 0802 и 029046 834.