Достъп до интернет страница на Единната система за туристическа информация - реална среда

С оглед осигуряване на безпроблемен достъп, регистрация и вход в Единната система за туристическа информация моля следвайте следните стъпки:

  1. Нужно е и да инсталирате определена удостоверителна верига, за която сме предоставили следният интернет адрес: https://www.b-trust.bg/services/certification-chains-installation. Удостоверителната верига се намира в секция „Базови удостоверения“, втора опция  B-trust Root Advance CA и кликвате на PEM.

Удостоверителната верига съдържа сертификат(и) на сертифициращите органи, които са издали удостоверението на сървъра на ЕСТИ. Тази удостоверителна верига трябва да бъде инсталирана на вашия компютър, за да бъде „доверен“ сертификатът на ЕСТИ. Нормално тези вериги се разпространяват с операционната система/браузъра, но за българските доставчици на удостоверителни услуги това все още не е така. Ето защо, се придържайте към следното: 

  1. Следвайте стъпките за инсталация на сертификата.
  2. Рестартирайте уеб браузъра.
  3. След успешното инсталиране на сертификата ще можете сигурно да достъпите интернет страницата на Единната система за туристическа информация https://esti.tourism.government.bg

Искане за повече информация и въпроси може да изпращате на имейл: esti.mn@tourism.government.bg, както и на следните телефони - 0887 706 653, 0887 704 622, 02 989 08 02 и 9046 834 .

Системата е достъпна за всички общини и места за настаняване в цялата страна.