На вниманиено на хотелиерите : Заявление за предоставяне на възможност за предаване на данни до Единната система за туристическа информация чрез централният компонент за свързаност "система - система".

20.12.2019

Уважаеми хотелиери,

Уведомяваме Ви, че тези от Вас, които желаят да използват комуникационен канал  „система - система“, за подаване на данни в ЕСТИ, следва да попълнят: „Заявление за предоставяне на възможност за предаване на данни до Единната система за туристическа информация чрез централният компонент за свързаност“ - https://e-turuslugi.com/form/36/45