Интерфейси за комуникация с Единната система за туристическа информация

13 септември 2019

Описание на интерфейсите за комуникация  с Единната система за туристическа информация.

Информация относно автоматизирано подаване на данни за туристически регистрации към Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon