Интерфейси за комуникация с Единната система за туристическа информация

13 февруари 2023

Информация относно автоматизирано подаване на данни за туристически регистрации към Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon