COVID-19

Информация за туристическия бизнес във връзка със ситуацията с разпространение на COVID-19 в България

15 март 2020

- Експертната  група за работа в извънредни ситуации с оглед разпространението на коронавирусната инфекция, създадена със Заповед № Т-РД-16-36/03.02.2020 г. на министъра на туризма, работи в непрекъснат режим.

Страници

Subscribe to COVID-19