Препоръки COVID-19 за туристическия бранш от 08.03.2020 г.