COVID-19

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ПРИ ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

14 юли 2021

От 08 юли 2021 г. до 31 юли 2021 г. на основание Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.  изменена и допълнена със Заповед № РД-01-553/05.07.2021 г.

Страници

Subscribe to COVID-19