Информация за туристическия бизнес във връзка със ситуацията с разпространение на COVID-19 в България

15 март 2020

- Експертната  група за работа в извънредни ситуации с оглед разпространението на коронавирусната инфекция, създадена със Заповед № Т-РД-16-36/03.02.2020 г. на министъра на туризма, работи в непрекъснат режим. След обявяването на извънредно положение с Решение на 44- тото Народно събрание на Република България от 13.03.2020 г. информацията се обновява неколкократно през деня. Поддържаме непрекъсната връзка и взаимна информираност с туристическия бранш - туристическите организации и сдружения, хотелиери, ресторантьори, туроператори и туристически агенти. Министерството на туризма е в оперативна връзка с МВнР, Министерството на здравеопазването, Комисията за защита на потребителите. Работната група на Министерството на туризма осъществява и поддържа контакти с Европейската комисия по туризъм.

Във връзка със заседание на работната група за влиянието на коронавируса в Брюксел върху туристическия сектор  още през миналата седмица Министерството на туризма постави въпроси дали се предвижда на ниво ЕС регламентиране на определени действия, касаещи отношенията туроператор-хотел, предвид създалата се ситуация с COVID-19.

-  Отделът по анализи в Министерството на туризма събира данните от ЕСТИ за всекидневната динамика на броя на чуждестранните и българските туристи.

По отношение на пренощувалите лица в България към 12.03.2020 г. общият брой е 18 914, като от тях българи са 11 041, а чужденци 7 873. Към 13.03.2020 г. общият брой на пренощувалите лица в България е 16 273, като от тях българи са 9813, а чужденци 6460. Данните към 14.03.2020 г. към 16:00 показват, че общият брой е 9888, като от тях българи са 6501, а чужденци 3387.

- Даваме указания и разяснения по отношение на изпълнението на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването по отношение на  допълнително предприетите мерки, взети от правителството и Националния оперативен щаб във връзка с въведеното извънредно положение в Република България.

- При промяна на предприетите мерки туристическият бранш ще бъде информиран.

- Припомняме, че указанията и препоръките на Министерството на туризма във връзка с COVID-19 са публикувани на институционалната страница на министерството в рубриката „С лице към бизнеса“. Препоръките са въз основа на решенията, взети от Министерския съвет и разпорежданията на Националния оперативен щаб, заповедите на Министерството на здравеопазването и решения от заседанията на Експертната група за работа в извънредни ситуации, създадена със заповед на министъра на туризма по повод инфекцията и мерките за ограничаване на разпространението й.

- На институционалната страница на МТ са публикувани „в червено“ спешни телефони 02/9046895, 02/9046811, телефон за сигнали и въпроси във връзка коронавируса. На мобилния телефон 0885 096 937 се предоставят консултации и през почивните дни. Експертите на Министерството на туризма проследяват електронната поща и оперативно се свързват с лицата, ако са посочили телефон за връзка или връщат отговор по електронната поща.       

- Министърът на туризма Николина Ангелкова провежда системно срещи с туристическия бизнес и с туристическите организации, които продължават в оперативен порядък.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon