Заповед на МЗ в съответствие с препоръките на националния оперативен щаб - РД-01-124/ 13.03.2020 г.