Отчет и бюджет за 2022 г.

 

Бюджет на МТ за 2022 г.

Бюджет по бюджетни програми на МТ за 2022 г.