Архив: Кариери

19 февруари 2021

Извлечение от протокол от комисията, назначена със заповед № РД-02-35-2/02.02.2021 г., относно провеждане на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“.

09 февруари 2021

Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

08 февруари 2021

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ при Министерството на туризма -1 бройка.

22 януари 2021

Извлечение от протокол на комисията, назначена със заповед № РД-02-35-34/27.11.2020 г., относно провеждане на конкурс за длъжността държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

22 януари 2021

Обявление за конкурс за длъжността  главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

Страници