Архив: Кариери

07 февруари 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители (НПКПМДСл)

 

01 ноември 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

26 септември 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

 

26 септември 2019

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 държавен експерт 1 щатна бройка в отдел „Контрол на концесионната дейност“,

26 септември 2019

Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността държавен експерт в звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“ при Министерство на туризма

Страници