Архив: Кариери

20 март 2020

Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация, съгласно чл. 81а от Закона за държавния служител,

Страници