Архив: Кариери

20 март 2020

Мобилност на държавен служител по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността главен юрисконсулт в дирекция дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“   – 1 брой при МТ

02 март 2020

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявената по чл. 81а от закона за държавния служител длъжност директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“

26 февруари 2020

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявената по чл. 81а от закона за държавния служител длъжност държавен експерт
в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“.

24 февруари 2020

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността юрисконсулт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

14 февруари 2020

В  Порталa за работа в държавната администрация - https://jobs.government.bg/PJobs/adverExtList.jsf  на 14.02.2020 г. е публикувана обява за мобилност на държавен служител  по чл.

Страници