Архив: Кариери

07 декември 2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕН НА 05.12.2018 г.

 

26 ноември 2018

Допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Анализи, прогнози и туристически информационни системи“, Главна дирекция Туристическа политика“  в Министерство на туризма:

23 ноември 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „главен експерт” в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

 

09 ноември 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Анализи, прогнози и туристически информационни системи“, Главна дирекция „Туристическа политика”

15 август 2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“  НА ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА КОНЦЕСИОННАТА ДЕЙНОСТ“, ДШРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“ НА 13.08.2018г.

 

06 август 2018

Допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“:

 

06 август 2018

Допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“:

 

20 юли 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

22 юни 2018

Резултати от проведения подбор с кандидатстващите за мобилност в държавната администрация по чл.

Страници