Архив: Кариери

21 август 2020

Мобилност на държавен служител по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността началник на отдел „Маркетингови проучвания, анализи и комуникационни кампании“, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ – 1 брой, при Министерството на туризма.

Страници