Архив: Кариери

08 февруари 2021

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ при Министерството на туризма -1 бройка.

22 януари 2021

Извлечение от протокол на комисията, назначена със заповед № РД-02-35-34/27.11.2020 г., относно провеждане на конкурс за длъжността държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

22 януари 2021

Обявление за конкурс за длъжността  главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

31 декември 2020

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-02-35-32/17.11.2020 г., ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“,

ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА – 1 БРОЙКА

23 декември 2020

Съобщение до  допуснатите кандидати до конкурса за държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

Страници