Програма COSME 2014-2020 г.

Уеб сайт: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Стартирана процедура по програма COSME за подпомагане интернационализацията на туристическите оператори

04 май 2016

Отворена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: EASME/COSME/2016/007.- "Supporting the internationalisation of EU tourism operators, the promotion of trans-European tourist products and the organisation of B2B matchmaking du

Subscribe to Програма COSME 2014-2020 г.