Обявена е покана за набиране на проекти „Европейски инкубационни мрежи за креативни иновации“ по програма COSME

29 юни 2017

На 13.07.2017 г. е публикувана Поканата за набиране на проекти „Европейски инкубационни мрежи за креативни иновации“ (COS-EINET-2017-3-04), която се финансира по програмата за Конкурентоспособност на малките и средните предприятия  (COSME) на ЕС.

На този адрес може да се разгледа подробно обявата, както и да се свалят необходимите документи за кандидатстването: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-einet-2017-3-04.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-EINET-2017-3-04/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

В поканата са включени две теми: „Европейска инкубационна мрежа за културни и креативни индустрии – Модни технологии“ (COS-2017-3-04-1) и „Европейска инкубационна мрежа за културни и креативни индустрии – Туризъм“ (COS-2017-3-04-2).

На този линк, можете да откриете повече информация за частта от поканата, насочена към туризма - https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html

Крайният срок за електронно подаване на документите е 19.10.2017 г. (17.00 ч. брюкселско време).

Въпроси във връзка с поканата могат да се изпращат на следния адрес: EASME-COSME-Incubation-Networks-2017@ec.europa.eu

Възможности за финансиране: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon