Европейската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия публикува обществена поръчка за секторно сътрудничество за уменията в туризма: подобряване на имиджа на кариерата в туристическия сектор, финансирана от програма COSME

21 април 2017

Поканата за обществената поръчка има за цел да повиши заетостта и пригодността за заетост в туристическия сектор, да преодолее несъответствията между предлагането и търсенето на работна сила на пазара на труда в туризма и да подкрепи създаването на качествени работни места в туризма.

Специфичните цели на поръчката са:

  • Улесняване надграждането на уменията;
  • Увеличаване на видимостта и подобряване използването на съществуващите инструменти и инициативи;
  • Подобряване на имиджа на кариерата в сектора на туризма;
  • Подпомагане на търсещите работа да разберат позитивните аспекти на кариерата в туризма;
  • Подпомагане предприемачите в туризма да засилят положителните аспекти на кариерата в туризма и да привлекат нови и адекватни таланти.

Краен срок за набиране на предложения: 12 юни 2017 г.

Документите, касаещи процедурата, можете да откриете на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2387 

Възможности за финансиране: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon