Други

Ръководства за МСП в туристическия сектор

14 юни 2017

Дунавският компетентен център (Danube Competence Center) e разработил онлайн наръчници, свързани с електронния маркетинг и работата с клиентите в туристическата индустрия.

Обявен е индикативен график за подаване на проектни предложения за 2016 година на програма LIFE

10 февруари 2016

Обявен е индикативен график за подаване на проектни предложения за 2016 година на програма LIFE.

Очаква се първите покани за подаване на проектни предложения да бъдат обявени през втората половина на месец май 2016 г.

 

 

Публикувана е нова версия на насоките за финансиране от ЕС за туристическия сектор

02 октомври 2015

Публикувана е нова версия на насоките за финансиране от ЕС за туристическия сектор за периода 2014-2020 г.

Информацията може да бъде свалена от тук.

Subscribe to Други