Ръководства за МСП в туристическия сектор

14 юни 2017

Дунавският компетентен център (Danube Competence Center) e разработил онлайн наръчници, свързани с електронния маркетинг и работата с клиентите в туристическата индустрия.

Центърът е асоциация на  развиващите туризъм лица и организации в дунавския район. Той е със седалище в Белград, Сърбия и извършва дейност в посока развитие на устойчива и конкурентноспособна дестинация Дунав.

Ръководствата за разработени за малките и средни предприятия (МСП) в туристическия сектор, но съдържат много полезна информация за всички работещи в туризма лица, които желаят да научат повече за он-лайн маркетинга и работата с клиентите.

Ръководство за он-лайн маркетинг в туристическия сектор

Материалът представя полезна информация за това: какъв е печелившия сайт и как да продавате продуктите и услугите си онлайн; как да използвате социалните мрежи, за да подобрите бизнеса си и да изградите качествени връзки с клиентите в социалните мрежи, как да създадете онлайн маркетингова стратегия и план за действие и как да изберете и успешно да използвате платформи за онлайн резервации. В тези ръководства ще намерите отговори на важни въпроси, практически търговски и маркетингови инструменти и съвети и как да ги използвате, за да създадете повече доволни и лоялни клиенти.

Ръководство за работа с клиенти в туристическия сектор

Материалът ще ви помогне: да научите как да разкриете нуждите на клиента си и как да работите и комуникирате с тях; как да се конкурирате и как успешно да продавате продуктите и услугите си; как да създавате и поддържате качествени взаимоотношения с клиентите и как да се справяте с оплакванията им и да превърнете недоволството им в лоялност. В ръководството ще намерите отговори на важни въпроси, практически търговски и маркетингови инструменти и съвети и как да ги използвате, за да получите повече доволни и лоялни клиенти.

Документите могат да бъдат свалени безплатно от интернет страницата на Дунавския център, на адрес: http://danubecc.org/manuals-for-smes-in-tourism-sector/

Възможности за финансиране: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon