В чужбина

Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2024 г., организирани от Министерство на туризма

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама.

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2024 г. има следните цели:

Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2023 г., организирани от Министерство на туризма

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2023 г. има следните цели:

  • Утвърждаване разпознаваемостта на бранд България като развита европейска туристическа дестинация.

  • Налагане положителен имидж на страната ни чрез пълния микс от маркетингови активности.

Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2022 г., организирани от Министерство на туризма

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2022 г. има следните цели:

Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2021 г., организирани от Министерство на туризма

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2021 г. има следните мисия и визия:

Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2020 г., организирани от Министерство на туризма

14 октомври 2019

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2020 г. има следните мисия и визия:

Subscribe to В чужбина