Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2022 г., организирани от Министерство на туризма

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2022 г. има следните цели:

  • Представяне на България като сигурна, гостоприемна дестинация, използвайки съвременни комуникационни канали
  • Целенасочен подбор на каналите от маркетинговия микс за осъществяване на ефективни кампании за налагане на положителен имидж на страната ни
  • Таргетирана реклама, обхващаща целеви аудитории по географски принцип, поведение и интереси, периоди и социално-демографско таргетиране
  • Популяризиране на специализирани форми на туризъм, които са характерни за  туристическите райони в страната
  • Разширяване крилата на активните летен и зимен сезон, и позициониране на България като целогодишна дестинация, чрез устойчиви форми на туризъм
  • Постигане на синергия при взаимодействието с туристически бизнес, браншовите асоциации и организации, общински администрации, медии и други ангажирани със сектора страни на национално и международно ниво

Предвид разпространението на COVID-19, редица международни туристически изложения са отменени или отложени. В тази връзка Ви съветваме, да проверявате сайтовете им за допълнителна информация.