Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2017 г., организирани от Министерство на туризма

20 февруари 2017

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2017 г. има следната визия:

България е позиционирана като добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема идентичност и съхранено културно наследство и природа.

Мисията на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2017 г. е устойчиво развитие на българския туризъм, който генерира значителна част от икономическото и социално-културно благосъстояние на страната и допринася за позитивния международен имидж на България.

За реализиране на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2017 г. ще бъдат използвани микс от маркетинг активности, представящи туристическите продукти на международния и българския пазар, фокус върху дигиталната комуникация.

Фокус на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2017 г. в устойчивото развитие и промотиране на културно-историческия туризъм, съчетан със специфичните видове туризъм за дадения туристически регион с цел преодоляване на сезонността.

Цели, които си поставя Годишната програма за национална туристическа реклама за 2017 г. са:

  • Увеличаване разпознаваемостта  на България;
  • Увеличаване на обема на входящия туристопоток и вътрешния туризъм;
  • Постигане на висока добавена стойност на туристическите продукти;
  • Устойчивост на марката (траен позитивен имидж);

 

Документи:

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon