Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2018 г., организирани от Министерство на туризма

01 юли 2018

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2018 г. има следната визия:

България е популярна туристическа дестинация в четирите сезона; с добър имидж на туристическия пазар, разпознаваема и предпочитана от българските и чуждестранните туристи пред основните конкуренти.

Мисията на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2018 г. е създаване на благоприятна среда и условия за повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор, подобряване качеството на предлагания продукт и устойчивото развитие на дестинацията и районите.

Фокусът ще бъдат устойчивото развитие и промотирането на културно-историческия туризъм и балнео, спа и уелнес, съчетан със специфичните видове туризъм за дадения туристически район.

Приложение 2 - Участия на международни туристически изложения през 2018 г.

Приложение 2.1​Нови предложения за участия на международни туристически изложения през 2018 г. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon