Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2016 г., организирани от Министерство на туризма

В изпълнение на Годишна програма за реклама за 2016 г. Министерство на туризма организира участие на международни туристически изложения в чужбина за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация.