Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2023 г., организирани от Министерство на туризма

13.01.2023

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2023 г. има следните цели:

  • Утвърждаване разпознаваемостта на бранд България като развита европейска туристическа дестинация.

  • Налагане положителен имидж на страната ни чрез пълния микс от маркетингови активности.

  • Стратегически партньорства, планиране и осъществяване на засилени рекламни кампании, насочени както към вътрешния, така и към съседните и приоритетните международни пазари.

  • Оптимален микс от маркетингови инструменти, засилване на дигитализацията и постигане на максимална ефективност и ефикасност на всички рекламни активности.