Съобщение във връзка с открита процедура по възлагане на концесия за морски плаж "Сарафово-юг", община Бургас, област Бургас

07 юли 2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявамe Ви, че откритото заседание по провеждане на откритата процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Сарафово-юг“, община Бургас, област Бургас, ще бъде проведено на 08.07.2021г. от 12:00 ч. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1. На заседанието се допускат да присъстват лицата с представителна власт на участниците, физически лица или техни нотариално упълномощени представители, на основание т. 17 от Условия и ред.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon