Правила за прилагане на противоепидемични мерки при извършване на туристическа дейност през летен сезон 2021