Указания - Версия 14 за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с Covid-19 в България