АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ПРИ ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

04 август 2021

От 04 август 2021 г. до 31 август 2021 г. на основание Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-673/02.08.2021 г.,  на министъра на здравеопазването с цел туризъм на територията на Република България се допускат туристи през следните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП):

 1. ГКПП „Аерогара Бургас“;
 2. ГКПП „Аерогара Варна“;
 3. ГКПП „Аерогара Пловдив“;
 4. ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2);
 5. ГКПП „Пристанище Бургас“;
 6. ГКПП „Пристанище Варна“;
 7. ГКПП „Видин“;
 8. ГКПП „Връшка чука“;
 9. ГКПП „Дуранкулак“;
 10. ГКПП „Гюешево“;
 11. ГКПП „Златарево“
 12. ГКПП „Илинден“;
 13. ГКПП „Калотина“;
 14. ГКПП „Капитан Андреево“;
 15. ГКПП „Капитан Петко войвода“;
 16. ГКПП „Кулата“;
 17. ГКПП „Лесово“;
 18. ГКПП „Маказа“;
 19. ГКПП „Малко Търново“;
 20. ГКПП „Олтоманци“
 21. ГКПП „Оряхово“;
 22. ГКПП „Русе“ 
 23. ГКПП „Станке Лисичково“
 24. ГКПП „Сомовит-Никопол“
 25. ГКПП "Стрезимировци"

Влизането се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответните държави по критерии и поставяне на държавите в цветови зони. 

Критерии за оценка на разпространението на COVID – 19 са:

 • 14-дневна заболеваемост;
 • седмична положителност на проведените лабораторни изследвания;
 • ниво на изследване в държавата;
 • идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ   „безпокойство“;
 • липса на достатъчно информация.

Цветовите зони са, както следва:

 • Зелена зона;
 • Оранжева зона;
 • Червена зона.

Лицата, които пристигат по цветови зони на държавите в Република България

Попадащи държави в Зелена зона

 • Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. В случай, че не предостави такъв лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Карантината може да бъде отменена при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест, посочени в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Попадащи държави в Оранжева зона:

 • Лицата се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест.

Попадащи държави в Червена зона:

 • Допускат се лица само, които са граждани на ЕС, на ЕИП и Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария. Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ се допускат на територията на страната само след представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване и поставяне под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място, където лицето е посочило, че ще пребивава.

Всички държави, извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които не попадат в Червена зона, се считат за държави от Оранжева зона.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

За деца от навършването на 12 до 18 години, които пристигат на територията на страната от държава, попадаща в червена зона се допускат при представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят такъв документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочено, че ще пребивават.

За деца до навършване на 12-годишна възраст не е необходимо да представят документи за COVID-19, независимо  от зоната, в която попада държавата от която пристигат.

Лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигнала договореност на реципрочна основа за свободно преминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане от другата държава не е необходимо да представят документи за COVID-19. Към настоящия момент това e Румъния.

Списък на държавите съгласно Приложение №1 т. I, 3 на Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Зелена зона:

 1. Република Австрия;
 2. Федерална република Германия;
 3. Република Естония;
 4. Република Литва;
 5. Република Полша;
 6. Словашка република;
 7. Унгария;
 8. Република Финландия;
 9. Република Хърватия;
 10. Кралство Дания;
 11. Италианска република;
 12. Република Словения;
 13. Кралство Норвегия;
 14. Република Сан Марино;
 15. Държавата град Ватикан;
 16. Конфедерация Швейцария; 
 17. Чешка република;
 18. Великото херцогство Люксембург.

 

Оранжева зона: 

Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона:

 1. Република Индия;
 2. Народна република Бангладеш;
 3. Федеративна демократична република Непал;
 4. Република Съюз Мианмар;
 5. Кралство Бутан;
 6. Демократична социалистическа република Шри Ланка;
 7. Република Малдиви;
 8. Република Южна Африка;
 9. Република Ботсвана;
 10. Обединена република Танзания;
 11. Република Сейшели;
 12. Република Намибия;
 13. Република Замбия;
 14. Султанат Оман;
 15. Малайзия;
 16. Република Туркменистан;
 17. Република Таджикистан;
 18. Киргизка република;
 19. Монголия;
 20. Република Колумбия;
 21. Република Чили;
 22. Източна република Уругвай;
 23. Република Аржентина;
 24. Федеративна република Бразилия;
 25. Република Парагвай;
 26. Многонационална държава Боливия;
 27. Република Перу;
 28. Република Суринам;
 29. Република Панама;
 30. Република Коста Рика;
 31. Република Гватемала;
 32. Белиз;
 33. Република Ел Салвадор;
 34. Република Куба;
 35. Доминиканска Република;
 36. Република Кипър;
 37. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
 38. Кралство Испания;
 39. Република Фиджи;
 40. Република Малта;
 41. Княжество Андора;
 42. Грузия;
 43. Княжество Монако.

 

Държави, с които Република България е постигнала споразумение на реципрочна основа за свободно преминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане от друга държава:

 1. Румъния;

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието  на епидемичната обстановка.

Информация по държави от Министерство на външните работи, във връзка с условията за пътуване при COVID-19 - https://www.mfa.bg/bg/covid19map  

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon