ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕЗОН 2021/2022